2022 es változás a kuratóriumii tagságban

A Magyar Optikus Ipartestület által létrehozott MOI Látásért Alapítvány 2022-ben megújult. A változó gazdaság hatására az alapítvány új kihívásokkal áll szemben, amely egyben új területeket és új célokat is ad alapítványunknak, melyhez a kuratórium összetételének megújítása vált szükségessé.

“Az alapítvány elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a magyarországi optikus képzés és továbbképzés elméleti, gyakorlati oktatását. Ezen túlmenően segítséget kíván nyújtani az ipartestületi tagok korszerű szakmai műszerekkel, illetve számítógéppel való ellátásában.”

Tevékenysége során különös figyelmet fordít az alábbiakra:

 • a gyengénlátók iskolájának segítségére és támogatására
 • kezdő ipartestületi tagok támogatására
 • szakmai fejlődés, tudásszint fejlesztése érdekében tanulmányutak támogatására
 • nemzetközi szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken való részvétel támogatására
 • tanuló képzés során ösztöndíj fizetésére
 • nemzetközi tanulmányi út támogatására
 • orvosi, egészségügyi felvilágosító munkára és az ezzel kapcsolatos reklám, propaganda tevékenységre
 • nemzetközi csereképzés keretén belül tanulók külföldön való oktatására vagy nyári gyakorlaton való támogatására
 • pályázatok, ösztöndíjak kiírására a képzésben résztvevő oktatók és tanulók számára a Kuratórium és az Alapítványhoz adománnyal csatlakozók által meghatározott feltételek szerint” (részlet az Alapítvány alapító okiratából)

  Az Alapítvány az Ectv. 2. § 16. pontja szerint közcélú és 20. pontja szerint közhasznú tevékenységet folytat.
  Az Alapítvány közhasznú tevékenységet végző szervként hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben a szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetők.

A Magyar Optikus Ipartestület tagságának közös társadalmi felelősségvállalását tűztük ki célul, mert tenni akarunk azért:

 • hogy a szakmánk fejlődjön, de ne veszítse el gyökereit, történetét, hagyományait
 • hogy szakmánk minőségi szolgáltatást nyújthasson mindenhol az országban, faluban – városban, keleten – nyugaton egyaránt
 • hogy szakmánk mindenkinek segíthessen, akinek látásjavító eszközre van szüksége, szegénynek – módosnak, gyereknek-felnőttnek egyaránt
 • hogy szakmánk becsülete, eddig elért eredményei, elismertsége mindig csak a hozzánk forduló embereket szolgálja, soha ne legyen öncélú.

 

Új Kuratórium bemutatkozása:

Dudog Gáborné  (Mohácsi Marianna), a Kuratórium Elnöke

Látszerész Mester / Szakoktató / Optometrista / Tulajdonos

Több mint 30 éve dolgozik az optikus, látszerész szakmában. 1990-ben kezdett el oktatni az akkori OFOTÉRT iskolában, ahol a tanműhely egyik oktatója volt. 1993-ban megszerezte a Látszerész Mester fokozatot, majd elvégezte a kereskedelmi szakoktatói szakot.
A későbbiek folyamán optometrista képesítést is szerzett, így minden végzettséggel rendelkezik, ami az optikus, látszerész szakmában elérhető.
Évek óta kisvállalkozóként – résztulajdonosként – részt vesz az optikai szaküzlet életében, mind látszerészként, mind pedig optometristaként.
Optikus feladatai mellett évek óta részt vesz a látszerészek, valamint az optometrista hallgatók gyakorlati képzésében.

Mariann a munkájáról: “Örömömre szolgál, hogy részt vehetek az Alapítvány életében, mert én nem rendelkezem optikusi családfával, úgymond első generációs látszerész vagyok. A kuratórium tagjainak személyében, olyan agilis társakra találtam, akikkel a tervek, célkitűzések megvalósíthatóak.”

Dávid-Nagy Kata – látszerész

Szülei által már egészen fiatalon belecsöppent a látszerész szakmába, így szinte elkerülhetetlen volt, hogy idővel ő is ezzel foglalkozzon. 18 évesen, a családi vállalkozásban kezdett el dolgozni, mellette elvégezte az egyetemet és a látszerész iskolát is.

Jelenleg a Noptikerben vezetői feladatokat lát el beszerezési és pénzügyi területen. Nagy kihívás és megtiszteltetés számára a MOI Látásért Alapítvány felkérése; a legjobb tudása szerint fog a kitűzött célok megvalósításán dolgozni.

Szőke Zsuzsa – optometrista

Már évek óta a segítő szakmában dolgozom. Munkahelyem az Új Start Alapítvány, mely szervezet együttműködik a Magyar Optikus Ipartestület A Látásért Alapítvánnyal (MLA) az “Esélyt a szemnek!” programban. Az én feladatom a MLA-ban a szociális rászorultság megállapítása és az adományozási folyamat menedzsmentje. Nagy öröm nekem, hogy ha ilyen formán is, de visszakeveredtem az optikus szakmai körbe! Ritka az a segítőkészség, amit a MOI tagság részéről tapasztalok, csak így lehet, érdemes segítő programot csinálni, ha van egy olyan hátország, mint amit egy ilyen jólszervezett szakmai fórum biztosít nekünk. Azt gondolom, hogy egy kicsit jobb és élhetőbb lenne ez a világ, ha az életünk minden területén azt tapasztalnánk, mint az optikai szakmai szférában, ahol sok esetben versenytársak fognak össze azért, hogy segítsenek a rászorulóknak. A munkám során nem csak lencsegyártókkal, keretforgalmazókkal, szemészeti eszközforgalmazókkal, optika tulajdonosokkal, látszerészekkel, optometristákkal és orvosokkal van szerencsém együtt dolgozni, hanem csupa nagy betűvel EMBEREKKEL.

Károly Tamás – látszerész | ügyvezető | tulajdonos

Az optikus szakmával már gyermekkoromban találkoztam szüleim által, mindketten szemész főorvosok. Sokat jártam-keltem az optikákban, ahol rendeltek, így hamar magamba szippantottam a szakma „szellemét”. Látszerész – optikus – végzettségem a Budapesti Szolgáltató – és Kézművesipari Szakképző Iskolában 2009-ben szereztem meg. Szakmai tapasztalatomra vidéki, családi optikákban tettem szert. A fejlődés, tanulás mind a mai napig kiemelt szerepet tölt be életemben. Inspirálnak a kollégáim, ügyfeleink egyre jobb szolgálatra tanítanak, a különböző szakmai képzések tudásomat erősítik. A Látásért Alapítvány kuratóriumi tagjaként büszke vagyok arra, hogy tagtársaim úgy ítélték meg, hogy betagozódhattam körükbe.  Szabadidőm olvasással, sportolással töltöm. A természetben kirándulni, túrázni és futni is szeretek. Az igazi feltöltődést, kikapcsolódást számomra a Szauna Ceremónia adja meg. Alkalmanként szaunázással kapcsolatos eseményeket is szervezek. Kedvelem sokak által elismert emberek „mondásait”. Kedvenc idézetem: „Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.” – Henry Ford